Tháng Mười Hai, 2015

09 Nghị định có hiệu lực từ đầu tháng 01/2016

folder

Từ ngày 01 – 10/01/2016, 09 Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành. Cụ thể như sau: 1. Nghị định 115/2015/NĐ-CP: Tiền lương tháng đóng BHXH Từ ngày 01/01/2016, Nghị định 115/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành. Theo đó: – Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) đối với người […]

Read more

Hướng dẫn mới về phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng

Nop thue dien tu2

Tổng cục Thuế vừa ban hành Công văn 5460/TCT-KK hướng dẫn tiếp nhận mẫu 06/GTGT đối với doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) mới thành lập trong năm. Theo đó: Đối với DN, HTX mới thành lập vào quý 4 hàng năm (từ 01/10 đến 31/12): Việc xác định phương pháp tính thuế GTGT […]

Read more

Hướng dẫn mới nhất về hoàn thuế Giá trị gia tăng

money

Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn 18832/BTC-TCT sửa đổi Công văn 10492/BTC-TCT và Công văn 13822/BTC-TCT về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng.Theo đó: Ưu tiên chi hoàn thuế GTGT cho doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu có doanh số năm trước liền kề hoặc năm hiện tại chiếm tỷ […]

Read more

Bỏ quy định: Phải trả lương ngay trong tháng mà NLĐ làm việc

luong toi thieu vung

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất tại Nghị định 05/2015/NĐ-CP. Theo đó: Bãi bỏ quy định về việc phải trả lương ngay trong tháng làm việc cho […]

Read more

Thủ tục gửi thang lương, bảng lương

that nghiep

Ngày 21/12/2016, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội công bố thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương, quan hệ lao động kèm theo Quyết định 1858/QĐ-LĐTBXH. Theo đó: Trình tự thực hiện thủ tục “Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp” như sau: Bước […]

Read more

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt – Hàn

thuviec

Bộ Tài chính vừa ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc giai đoạn 2015 – 2018 kèm theo Thông tư 201/2015/TT-BTC. Theo đó, Hàng hóa nhập khẩu để được áp dụng thuế suất thuế VKFTA […]

Read more

Một số điểm đáng chú ý của Luật kế toán 2015

folder

Từ ngày 01/01/2017, Luật kế toán 2015 bắt đầu có hiệu lực thi hành. Theo đó, có những nội dung đáng chú ý như sau: Dành riêng một chương để quy định về hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán (từ Điều 57 đến Điều 70). Trường hợp chứng từ điện tử được lưu […]

Read more

Đã có Luật phí và lệ phí 2015

slider-background-cool

Ngày 25/11/2015, Quốc hội thông qua Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13. Theo đó, có một số điểm đáng lưu ý như sau: Quy định các trường hợp thuộc diện miễn, giảm phí, lệ phí gồm: Trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng. Đồng bào […]

Read more

Quy định mới về tỷ lệ hao hụt xăng dầu

petrol

Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư 43/2015/TT-BCT quy định tỷ lệ hao hụt xăng dầu trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Theo đó, quy định nguyên tắc quản lý tỷ lệ hao hụt xăng dầu như sau: Tỷ lệ hao hụt xăng dầu quy định tại Thông tư này là tỷ lệ […]

Read more

Top