Tháng Mười Một, 2016

Quy định mới về mức thu lệ phí môn bài

dkkd

Ngày 04/10/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài. Theo đó, mức thu lệ phí môn bài được quy định mới như sau: Đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ: 3.000.000 đồng/năm đối với tổ chức có vốn điều lệ hoặc […]

Read more

Điểm mới Thông tư 130/2016/TT-BTC về thuế sử dụng đất, GTGT

slider-background-cool

Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn 4238/TCT-CS giới thiệu các nội dung mới của Thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP. Theo đó, có một số điểm đáng chú ý như sau: Bổ sung trường hợp được miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp với hộ gia đình, cá nhân có […]

Read more

Đối tượng buộc phải trích lập quỹ dự phòng rủi ro môi trường

thuetn

Thông tư 86/2016/TT-BTC hướng dẫn việc trích lập Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường theo Nghị định 19/2015/NĐ-CP được ban hành ngày 20/6/2016. Theo đó: Đối tượng phải lập Quỹ là tổ chức, cá nhân có các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sau đây: Hoạt động […]

Read more

Điều kiện hàng hóa áp dụng thuế suất AANZFTA

thuviec

Chính phủ đã ban hành Nghị định 127/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt (thuế suất AANZFTA) của Việt Nam thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN – Ôt-xtrây-lia – Niu Di-lân. Theo đó, hàng hóa nhập khẩu để được áp dụng thuế suất AANZFTA phải […]

Read more

Hướng dẫn xác định sản phẩm xuất khẩu không chịu thuế GTGT

import-exportt

Ngày 12/8/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 130/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP. Theo đó, tỷ trọng trị giá tài nguyên, khoáng sản (TN-KS) và chi phí năng lượng trên giá thành để xác định là sản […]

Read more

Top