Tin tức

Sẽ nâng tỷ lệ doanh nghiệp được thanh, kiểm tra thuế

QTT

Đây là nội dung nổi bật được ghi nhận tại Chỉ thị 31/CT-TTg về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước. Theo đó, để khắc phục tình trạng vi phạm chế độ, chính sách quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, […]

Read more

Mức hưởng BHYT khi khám, chữa bệnh trái tuyến

thai-san

Nội dung này được quy định tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 và Luật bảo hiểm y tế sửa đổi 2014. Theo đó, người có BHYT tự đi khám, chữa bệnh (KCB) BHYT không đúng tuyến, được cơ sở nơi tiếp nhận chuyển tuyến đến cơ sở KCB khác thì được quỹ BHYT thanh toán […]

Read more

Mua cổ phần của cá nhân có được thanh toán tiền mặt?

battay

Công văn số 13666/BTC-TCDN ngày 7/11/2018 của Bộ Tài chính về hình thức thanh toán khi mua cổ phần. Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 222/2013/NĐ-CP, các doanh nghiệp không được thanh toán tiền mặt khi mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp. Bộ Tài chính cho rằng quy định này áp dụng […]

Read more

Quy định mới về lập địa điểm kinh doanh ngoài trụ sở chính

dkkd

Ngày 23/8/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp (ĐKDN). Theo đó, Doanh nghiệp có thể lập địa điểm kinh doanh ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính, nơi chưa có chi nhánh thay vì chỉ được […]

Read more

Doanh nghiệp dưới 10 NLĐ miễn gửi thang, bảng lương

thuviec

Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Nghị định 121/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động 2012 về tiền lương. Theo đó, doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động được miễn thủ tục gửi các hồ sơ sau cho cơ […]

Read more

1 2 3 7
Top