Tin tức

Quy định mới về lập và gửi hồ sơ hoàn thuế GTGT

hoan-thue-gtgt

Ngày 11/8/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3593/TCT-KK triển khai và giới thiệu nội dung mới của Thông tư 99/2016/TT-BTC hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT). Theo đó, việc lập và gửi hồ sơ hoàn thuế GTGT có một số điểm mới sau: Hướng dẫn về đối […]

Read more

09 Nghị định có hiệu lực từ đầu tháng 01/2016

folder

Từ ngày 01 – 10/01/2016, 09 Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành. Cụ thể như sau: 1. Nghị định 115/2015/NĐ-CP: Tiền lương tháng đóng BHXH Từ ngày 01/01/2016, Nghị định 115/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành. Theo đó: – Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) đối với người […]

Read more

Hướng dẫn mới về phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng

Nop thue dien tu2

Tổng cục Thuế vừa ban hành Công văn 5460/TCT-KK hướng dẫn tiếp nhận mẫu 06/GTGT đối với doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) mới thành lập trong năm. Theo đó: Đối với DN, HTX mới thành lập vào quý 4 hàng năm (từ 01/10 đến 31/12): Việc xác định phương pháp tính thuế GTGT […]

Read more

Hướng dẫn mới nhất về hoàn thuế Giá trị gia tăng

money

Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn 18832/BTC-TCT sửa đổi Công văn 10492/BTC-TCT và Công văn 13822/BTC-TCT về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng.Theo đó: Ưu tiên chi hoàn thuế GTGT cho doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu có doanh số năm trước liền kề hoặc năm hiện tại chiếm tỷ […]

Read more

Bỏ quy định: Phải trả lương ngay trong tháng mà NLĐ làm việc

luong toi thieu vung

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất tại Nghị định 05/2015/NĐ-CP. Theo đó: Bãi bỏ quy định về việc phải trả lương ngay trong tháng làm việc cho […]

Read more

Thủ tục gửi thang lương, bảng lương

that nghiep

Ngày 21/12/2016, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội công bố thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương, quan hệ lao động kèm theo Quyết định 1858/QĐ-LĐTBXH. Theo đó: Trình tự thực hiện thủ tục “Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp” như sau: Bước […]

Read more

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt – Hàn

thuviec

Bộ Tài chính vừa ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc giai đoạn 2015 – 2018 kèm theo Thông tư 201/2015/TT-BTC. Theo đó, Hàng hóa nhập khẩu để được áp dụng thuế suất thuế VKFTA […]

Read more

Một số điểm đáng chú ý của Luật kế toán 2015

folder

Từ ngày 01/01/2017, Luật kế toán 2015 bắt đầu có hiệu lực thi hành. Theo đó, có những nội dung đáng chú ý như sau: Dành riêng một chương để quy định về hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán (từ Điều 57 đến Điều 70). Trường hợp chứng từ điện tử được lưu […]

Read more

Đã có Luật phí và lệ phí 2015

slider-background-cool

Ngày 25/11/2015, Quốc hội thông qua Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13. Theo đó, có một số điểm đáng lưu ý như sau: Quy định các trường hợp thuộc diện miễn, giảm phí, lệ phí gồm: Trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng. Đồng bào […]

Read more

Top