Đại lý thuế – dịch vụ giải thoát khách hàng khỏi nhiều thủ tục về thuế

Với dịch vụ Đại lý thuế, Taxco sẽ thay mặt khách hàng ký trên tờ khai thuế cùng nhiều giấy tờ, công văn làm việc với cơ quan thuế, trực tiếp chịu trách nhiệm trước cơ quan thuế về những sai sót trong tờ khai thuế nếu sai sót đó do mình gây ra, giúp khách hàng tránh được nhiều thủ tục phiền phức cũng như rủi ro.

Taxco tập trung xây dựng dịch vụ Đại lý thuế chuyên nghiệp với quy trình chặt chẽ. Hơn thế, chúng tôi theo sát quá trình kinh doanh của khách hàng, kịp thời tư vấn nhằm giúp khách hàng tối ưu hóa nghĩa vụ nộp thuế.

Giá trị chúng tôi đóng góp

Image description

Tiết kiệm chi phí cho kế toán thuế

Dịch vụ Đại lý thuế do Taxco cung cấp có thể tiết kiệm đến 80% chi phí so với bố trí nhân sự tại doanh nghiệp. Với cách làm chuyên nghiệp, chúng tôi có thể đóng góp nhiều giá trị bằng cách giảm chi phí hoạt động cho khách hàng.

Image description

Giảm rủi ro và có người chịu trách nhiệm

Dịch vụ của chúng tôi giải phóng khách hàng khỏi các thủ tục hành chính thuế, đảm bảo rằng các tờ khai, báo cáo thuế luôn được làm và nộp đúng hạn. Hơn thuế, khách hàng luôn có một pháp nhân – là Taxco – đứng ra chịu trách nhiệm về tính đúng – sai của tờ khai, báo cáo thuế.

Image description

Tối ưu hóa nghĩa vụ nộp thuế

Chúng tôi giúp khách hàng tối ưu hóa nghĩa vụ nộp thuế bằng cách theo sát quá trình hoạt động của khách hàng, tư vấn kịp thời để đảm bảo luôn thực hiện đúng pháp luật đồng thời tối ưu hóa nghĩa vụ nộp thuế.

Ý kiến khách hàng

Taxco giúp tôi yên tâm tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính, đồng thời tiết giảm được nhiều chi phí hoạt động.

Nguyễn Gia Pháp

Nguyễn Gia Pháp
SPT Corp.

Tôi rất yên tâm khi chọn Taxco. Taxco đáp ứng rất tốt nhu cầu của tôi với chi phí hợp lý.

Nguyễn Văn Thành

Nguyễn Văn Thành
Hà Thành Co., Ltd.

Tôt rất hài long với dịch vụ của Taxco. Đây là lựa chọn rất hợp lý cho tôi.

Nguyễn Văn Trương

Nguyễn Văn Trương
Thạch Hòa Co., Ltd

Tại sao chọn Taxco?

  • Tiết kiệm
  • Taxco chịu trách nhiệm
  • An toàn và dễ kiểm soát
  • Nhiều hỗ trợ miễn phí
  • Tối ưu hóa nghĩa vụ thuế
  • Luôn thực hiện đúng quy định…
Top