Hoàn thuế

Quy định mới về lập và gửi hồ sơ hoàn thuế GTGT

hoan-thue-gtgt

Ngày 11/8/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3593/TCT-KK triển khai và giới thiệu nội dung mới của Thông tư 99/2016/TT-BTC hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT). Theo đó, việc lập và gửi hồ sơ hoàn thuế GTGT có một số điểm mới sau: Hướng dẫn về đối […]

Read more

Top