Đã về nước, có thể ủy quyền Công ty quyết toán thay thuế TNCN

LĐNN

Công văn số 69271/CT-TTHT ngày 16/10/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài. Theo quy định tại điểm a.5 khoản 3 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC, về nguyên tắc, lao động nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam phải quyết toán thuế trước khi xuất cảnh về nước.

Tuy nhiên, nếu đã về nước mà chưa quyết toán thuế, người nước ngoài có thể ủy quyền theo luật dân sự cho Công ty quyết toán thay.

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thay thuế TNCN chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày cá nhân xuất cảnh.

Bình luận
Top