Mua cổ phần của cá nhân có được thanh toán tiền mặt?

battay

Công văn số 13666/BTC-TCDN ngày 7/11/2018 của Bộ Tài chính về hình thức thanh toán khi mua cổ phần. Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 222/2013/NĐ-CP, các doanh nghiệp không được thanh toán tiền mặt khi mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp.

Bộ Tài chính cho rằng quy định này áp dụng đối với cả các giao dịch mua bán cổ phần trong công ty cổ phần.

Theo đó, khi Công ty mua lại cổ phần thì không được thanh toán tiền mặt, kể cả mua cổ phần từ cổ đông là cá nhân

Bình luận
Top