Quy định mới về mức thu lệ phí môn bài

dkkd

Ngày 04/10/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài.

Theo đó, mức thu lệ phí môn bài được quy định mới như sau:

 • Đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ:
  • 3.000.000 đồng/năm đối với tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng;
  • 2.000.000 đồng/năm đối với tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống;
  • 1.000.000 đồng/năm đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác.
 • Đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ:
  • 1.000.000 đồng/năm nếu có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm;
  • 500.000 đồng/năm nếu có doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm;
  • 300.000 đồng/năm nếu có doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm.

Nghị định 139/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2017./.

Bình luận
Top